Обадете ни се

Тел. 02 957 51 08

Пишете ни

РЕШЕНИЯ ЗА ХОТЕЛИ

В съвременния свят сме свидетели на изключително бързи темпове на развитие на техниката и технологиите. Хотелиерският бизнес в никакъв случай не бива да изостава в това отношение, за да може да запази и непрекъснато да повишава пазарния си дял. Успоредно с това финансовият аспект не бива да се пренебрегва, затова е съществено да се поддържа крехкия баланс между двата проблема.

В Камсек ООД сме наясно, че съотношението цена - качество е от ключово значение за всеки хотелиер. За нашите специалисти е въпрос на престиж да осигурят, монтират и настроят висококачествен продукт на атрактивна цена, белег за което е дългосрочната гаранция от 3 до 7 години, която осигуряваме за повечто артикули. 

offline система

Offline системата, която предлагаме предствлява едно висококачественно и същевременно икономически изгодно решение за подсигуряване на хотела със съвременно безконтактно заключване. Тя се състои от електронни брави, четец - програматор за карти и софтуер за рецепция. Успоредно с това могат да се добавят и допълнителни модули като четец-контролер, енергоспестяващ модул, система за контрол на ползването на асансьора и др.

Комуникацията при тази система се осъществява посредством безконтактната карта, която пренася информацията към бравите и останалите модули. Безконтактната карта се програмира на рецепцията чрез софтуер, като по този начин върху нея се записва информация, която при подаване към конкретната брава се прочита от нея и съответно се отключва или сигнализира за забранен достъп.

Софтуер рецепция

Софтуер рецепция

Лесен и интуитивен софтуер с меню на български език. Бързо и ефективно издаване на карти. Възможност за добавяне на оператори с различни правомощия. Различни видове справки. 

Четец-програматор

Четец-програматор

Четец-програматор, с чиято помощ през софтуера се осъществява програмирането на картите. Поставете картата и на компютъра ще се визуализира подробна информация за нея - за коя стая е издадена, време на пресой, име на потребител и т.н. Ако е празна карта, можете да я програмирате според конкретните си изисквания.

Контролер-четец

Контролер-четец

Електронно устройство с многообразни приложения. Може да се използва за достъп до паркинга на хотела или плъзгащи, въртящи и други автоматични врати. Може да се задава времеви интервал за свободно преминаване или такъв за ограничен достъп. Съвместим с хотелската система.

Bluetooth система

Bluetooth системата за хотелско заключване представлява едно модерно решение за хотелерите, които искат да прилагат високите технологии и по този начин да поддържат висок имидж за своя хотел. При тази система електронната брава, както и допълнителните модули могат да бъдат отключени или управлявани както по обикновения начин с безконтактна карта, така и чрез мобилен телефон посредством bluetooth връзка. 

Системата представлява облачно решение, при което с помощта на специално устройство за безжична връзка, посредством Bluetooth се осъществява свързване на електронните брави с WiFi рутер. По този начин рецепционистът обслужва гостите на рецепцията, а собственикът (управителят) на хотела може да наблюдава и управлява важни за него ситуации от всяка точка на света чрез своя мобилен телефон.

Енергоспестяващо устройство

Енергоспестяващо устройство

Енергоспестител с вграден контролер. Енергоспестяването се осъществява със специален контактор, който включва тока само, когато в него се постави Mifare карта. Не може да се излъже с календарче или друга карта. Изключването на осветлението се осъществява с 20 сек. закъснение след изваждането на картата.

Контролер-четец

Контролер-четец

Електронно устройство с многообразни приложения. Може да се използва за достъп до паркинга на хотела или плъзгащи, въртящи и други автоматични врати. Може да се задава времеви интервал за свободно преминаване или такъв за ограничен достъп. Съвместим с хотелската система.