Обадете ни се

Тел. 02 957 51 08

Пишете ни

СИСТЕМИ ЗА GPS КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК

Високоинтелигентна система за GPS проследяване на автомобили, както и контрол и управление на автопаркове. Използването й води до своевременни и съществени икономии при използване на автомобилния парк. 

Системата за GPS контрол и управление на автомобилния парк е базирана на GPRS пренос на данни. Проследяването и контрола върху всеки автомобил се осъществява с компактно GPS устройство, което се състои от GPS приемник и GPRS модул. 

Клиентът може да избира и допълнителни елементи като идентификация на шофьора, CANBus интерфейс, ниво на горивото и много други.

Наблюдението се осъществява в реално време посредством on-line приложение. Не е необходимо допълнително инсталиране на софтуер, което от своя страна дава възможност за проследяване от няколко компютъра едновременно.

Събраната информация незабавно се изпраща до сървърите на КАМСЕК и може веднага да се използва за различни видове справки.

Автомобилът може да се наблюдава от всеки компютър, стига той да има достъп до Интернет. Обновяването на информацията за местоположението се извършва на интервали от 3 до 12 секунди.

GPS системата предоставя подробна ежедневна, ежеседмична или ежемесечна информация за движението на автомобилите като маршрутите могат да се преглеждат без ограничение назад във времето по дата и час.

Системата също така генерира справки, които могат да бъдат във вид на траектория, изчертана върху карта - стандартна, сателитна, хибридна или релефна, или във вид на справка, описваща дата, час, изминати километри, максимална и средна скорост.

GPS Терминал Телтоника FMB900

GPS Терминал Телтоника FMB900

180,00 лв.
Няма наличност SKU
Няма наличност
Няма наличност

Характеристики на системата:

- Визуализиране в реално време на местоположението, скоростта или времето на престой на автомобила върху карта на Google Maps.

- Съхраняване на цялата информация за автомобила и достъп до нея по всяко време, чрез визуализирането й върху картата или във вид на различни справки.

- Възможност за излчване на координати при продължителен престой на автомобила през определен от клиента интервал, чрез предварителна настройка на GPS устройството (например ако автомобилът трябва да остане паркиран за дълго време далеч от собственика си), устройството излъчва координати през 6 часа или друг предварително зададен период.

- Задаване на предупредителни аларми за различни ситуации, например ограничение на скоростта, курсове извън предварително определена зона и др.

- Проследяване разхода на гориво посредством отчитане на нивото на горивото в резервоарите;

- Отчитане на състоянието на двигателя:  километраж, температура и др.;

Роуминг в целия Европейски съюз, както и в Турция, Албания, Египет, Русия, Украйна, Тунис и много други страни - еднакво добро проследяване в реално време.

- Автоматична идентификация на шофьора;

Сензори за температура и за отворена врата.