Обадете ни се

Тел. 02 957 51 08

Пишете ни

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Продуктите предлагани от КАМСЕК ООД чрез електронният магазин www.e-kamsec.com са нови. Всеки предлаган продукт e с изрично указан гаранционен срок. При необходимост от гаранционно обслужване, Потребителят може свободно да се обърне към КАМСЕК ООД.

КАМСЕК ООД гарантира, че към момента на изпращане продуктът няма недостатъци, които да намалят стойността му или годността му за обичайна употреба.

Веднага след пристигането на доставката, но не по-късно от 3 (три) дни, клиентът следва да провери дали тя е пълна и дали доставените продукти имат някакви недостатъци.

В случай на отчетени недостатъци при получаване на стоката, клиентът следва да уведоми КАМСЕК ООД незабавно за вида и количеството им.

Гаранционният срок започва да тече от момента на издаването на фактура или изпращане на пратката.

Гаранция не се изпълнява за дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта, наднормено натоварване или употреба в разрез с предписанията в гаранцията и техническите характеристики на стоката.